Laatutarkastus

Putkiasennusten käyttöönotto- ja vuositarkastukset uudis- ja saneerauskohteissa

Vuositarkastus tehdään asuinkiinteistöihin 12-15 kk sisään siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi. Tarkastus koskee myös putkistoja.

Putkistojen laatutarkastus

Käyttöönottotarkastus

Tarkastetaan putkiasennukset ennen rakennuksen käyttöönottoa, mahdollisten vaurioiden tai asennusvirheiden varalta.

Vuositarkastus

Ensimmäinen vuositarkastus 12-15 kk sisään siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.

10-vuotistarkastus

Kun käyttöönottotarkastus ja vuositarkastus on tehty, niin rakentajan 10-vuotisvastuita ajatellen tehdään 10-vuotistarkastus hyvissä ajoin ennen 10 vuoden määräajan täyttymistä.