Viemärihuolto

Tarvitseeko viemärisi huoltoa?

Viemärikuvaus on hyvä suorittaa vähintään kerran rakennuksen elinkaaren aikana. Erityisesti, jos epäillään viemärin toimintahäiriötä tai on todettu sellainen. Viemärikuvauksessa saadaan selville mahdolliset vauriot ja asennusvirheet.

Varautuminen viemärihuoltoon

Viemärihuollon muistilista

Tyypillisiä ongelman aiheuttajia viemärissä

Viemäriputkien
painaumat

Viemäriputket painuvat maassa talojen alla ja niiden ulkopuolella yleensä sellaisilla alueilla, joilla maaperä on pehmeää ja altis painumille.

Viemärilinja saattaa olla perustettu pehmeälle pohjalle ilman asianmukaista pelti- tai puuarinaa tai ilman tasaushiekan tiivistämistä.

Painumat saavat aikaan sen, että vesi ei virtaa tasaisesti. Vesi kerääntyy painumakohtiin, jolloin niihin alkaa kerääntyä sakkaa, joka ajan myötä tukkii viemärin.

Virheelliset tai huonot asennukset

Viemäreiden toimintaa ja huoltamista haittaavat monenlaiset asennusvirheet tai huonot asennusmenetelmät.

Liian jyrkät kulmat viemärissä aiheuttavat sen, että vesi törmää putken seinämään kulmakohdassa aiheuttaen veden ajoittaista takasin virtausta, jolloin viemäri saattaa hetkellisesti vetää huonosti.

Liian pieni kallistus viemäriputkessa saattaa myös aiheuttaa ajoittaista takaisin virtausta.

Huono
kannakointi

Tuulettuvissa alapohjissa tai kellareissa viemäreiden kannakointi on joskus suoritettu puutteellisesti.

Liian harva kannakointi aiheuttaa painumia sekä joskus jopa viemäriputken irtoamisen liitoskohdasta.

Alapohjaan tai kellariin valuneen jäteveden poistaminen ja alapohjan puhdistaminen ovat hankalia ja aikaa vieviä.

Puiden juuret

Puiden juuria kasvaa erityisesti betonista tai lasitetusta savesta tehtyihin viemäreihin. Juuret pääsevät tunkeutumaan viemäriin putkien saumoista.

Viemärissä on puiden juurille otolliset kasvuolosuhteet, lämmintä, kosteaa ja ravinteita.

Ajan myötä kun juuret kasvavat ja vahvistuvat saattavat ne jopa irrottaa putkiliitokset, jolloin vesi pääsee imeytymään maaperään. Siirtymät putkiliitoksissa aiheuttavat myös patoja viemäriin.

Kaivojen ja erottimien tyhjennys

Sakkapesällä varustetut kaivot ja erottimet tulee huoltaa säännöllisesti. Kaivot huolletaan tyhjentämällä ne kokonaan pohjaan saakka.

Tyhjennyksen yhteydessä kaivo pestään, jotta myös sakka kaivon seinämiltä saadaan irtoamaan.

Monesti sadevesikaivojen sakkapesissä sakka on tiivistynyt niin tiiviiksi, että se irtoaa vain vesipaineella. Pesun yhteydessä mahdolliset vauriot kaivojen pohjassa ja seinämissä saadaan selville.

Viemäreiden kuvaus

Viemäreiden huoltotarkastus eli viemärikuvaus tehdään huuhtelemalla ja kuvaamalla viemärit. Viemärit pestään huuhtelemalla ennen kuvaamista, jotta viemäreihin kertynyt sakka ja epäpuhtaudet saadaan poistettua.

Keittiöviemäreistä rasvakertymät huuhdellaan kuumavesipesulla, jolloin rasva saadaan tehokkaasti liukenemaan viemäriputken seinämistä.

Viemärissä huuhtelu ennen kuvaamista ei poista mahdollisia ongelman ratkaisuun vaikuttavia johtolankoja. Huuhtelun jälkeen näkyvyys on parempi kuin huuhtelemattomassa viemärissä, jolloin myös kuvausmateriaali on parempilaatuista.

Puhdas vesi kerääntyy yhtälailla painumakohtiin kuin likainenkin vesi. Tarkkasilmäinen viemärikuvaaja huomaa myös mahdolliset vauriot viemäreiden tiivisteissä.

Tukkeutuneiden viemäreiden avaaminen

Tukkeutuneet viemärit avataan ammattilaisten toimesta painehuuhtelulla tai tehokkaalla alipaineella eli imemällä. Kun viemäri tukkeutuu, on viimeinen aika suorittaa viemärikuvaus mahdollisen ongelman paikantamiseksi.

Ennakoivalla viemärihuollolla ehkäistään tukoksia ja niiden aiheuttamia ongelmia ja vaurioita.

Viemäreiden säännöllisellä huollolla saat huolettomampaa asumista vuosiksi eteenpäin!