Viemäreiden pesu ja kuvaus

Kuka tekee?

Onnistunut viemärihuolto alkaa tietysti aina oikean kumppanin valinnalla. Viemärihuoltoalalla toimii pieni ja valikoitunut joukko urakoitsijoita. Tarjouspyyntövaiheessa on hyvä valita 3 tai 4 pesuihin ja kuvauksiin erikoistunutta urakoitsijaa. Oleellisinta onnistumisen kannalta ovat käytettävissä oleva kalusto, oikeat työmenetelmät sekä kokemus vastaavista projekteista.

Mitä tehdään?

Viemärijärjestelmän huolto suositellaan tehtäväksi 15-20 vuoden välein. Kiinteistöissä, joissa viemäreiden kanssa on jatkuvasti ongelmia, tulisi viemärihuolto suorittaa useammin, jopa 5 vuoden välein. Tukkeutuvat ja vuotavat viemärit kannattaa tietysti ensisijaisesti uusia. Viemärit huolletaan huuhtelemalla ja tarvittaessa kuvaamalla. Huuhtelu eli pesu tapahtuu syöttämällä viemäriin paineella vettä letkulla, jossa on erillinen huuhtelusuutin.

Letkun koko, veden paine ja suuttimet valitaan putkiston koko ja kunto huomioon ottaen. Erityisen likaiset ja pinttyneet putket pestään pyörivillä suuttimilla, jotka irrottavat kertyneen lian tehokkaasti putken seinämiltä. Pesutulosta voidaan tehostaa lämpimällä vedellä. Eniten huoltoa vaativat keittiöviemärit, jotka rasvoittuvat jopa alle 10 vuodessa.

Tarjouspyyntö

Tarjousta pyydettäessä on tärkeää tunnistaa viemärijärjestelmän eri osa-alueet ja määrittää työlle haluttu laajuus. Laajuus määritetään olemassa olevan tarpeen mukaan. Kun työn sisältö ja laajuus on määritetty, pyydetään tarjoukset valituilta urakoitsijoilta.

Miten onnistumme?

Parhaaseen lopputulokseen päästään urakoitsijan, kiinteistön edustajien sekä käyttäjien ja asukkaiden saumattomalla yhteistyöllä. Viemärihuoltotyössä ollaan tekemisissä veden ja paineen kanssa, joten siihen liittyy myös tiettyjä riskejä. Oikea-aikainen tiedottaminen sekä asukkaiden ohjeistus helpottavat työn suorittamista sekä auttavat välttämään vahinkoja.

Tiedottaminen ja ohjeistus

Erityisesti asuinkiinteistöissä viemärihuoltotyön yhteydessä tehdään erilaisia suojauksia ja sovitaan viemäreiden käyttökatkoista. Suurin riski viemärihuoltotyössä on vesivahinko. Vesivahinkojen välttämiseksi työn valmistelussa annettujen ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Tiedottaminen, ohjeistus ja aikataulutus ovat urakoitsijan vastuulla, yhteistyössä kiinteistön edustajien kanssa. Yleensä urakoitsija toimittaa tiedotteen isännöitsijälle, joka hoitaa tiedotteen jakelun kiinteistöön.

Mitä viemärissä tapahtuu?

Pysty- ja vaakaviemäreiden huuhtelu saattaa aiheuttaa viemäriin voimakkaita paine-eroja. On olemassa riski, että vesikalusteiden, kuten esimerkiksi wc-istuimien sekä lavuaarien vesilukkojen vedet roiskahtavat paine-eron voimasta sisäänpäin. Joskus viemäri saattaa tukkeutua pesun yhteydessä, kun viemäristä irtoaa kerralla suuria määriä likaa.

Pahimmassa tapauksessa pystyviemärin tukkeuma nostattaa veden viemäriputkessa siten, että se alkaa tulvia lattiakaivosta tai keittiön lavuaarista. Tukoksen ilmentyessä työt keskeytetään ja tukos pyritään avaamaan välittömästi. Oleellista tukosten avaamisessa on paikantaa tukos ja määrittää sen laatu. Ahtaissa vanhoissa valurautaviemäreissä tukosken riski on suurin. Valurautaviemärit saattavat olla rakenteellisesti jo niin heikossa kunnossa, että vesipaine irrottaa ruostelastuja ja paloja putken sisäpinnasta.

Suojaukset ja käyttökatkot

Viemäriaukot pitää tukkia ja suojata ennen viemärihuoltotyön aloittamista. Wc-istuimien kannen päälle voi nostaa jonkin painavan esineen, esimerkiksi täytetyn vesisangon. Lattiakaivojen päälle voi laittaa vaikka vedellä täytetyn isokokoisen kattilan. Lavuaarien viemäriaukkoihin märkä pyyhe tai rätti ja päälle lisäpainoksi esimerkiksi vedellä täytetty kattila. Suojausten tekeminen ja viemäreiden käyttökatkojen noudattaminen on asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien vastuulla.

Huonokuntoiset viemärit

Huonokuntoisten vanhojen viemäreiden huoltamiseen liittyy aina kohonnut tukkeutumis- ja vuotoriski. Viemärin heikko kunto ja siitä aiheutuvat vahingot ovat aina kiinteistönomistajan vastuulla. Huonokuntoiset viemärit tulee uusia ensitilassa. Uusien viemäreiden säännöllinen huoltaminen alkaa niiden käyttöönotosta, huoltosuunnitelman mukaisesti.

Tunne viemärisi

Viemärihuoltoa suunniteltaessa kannattaa perehtyä viemärijärjestelmään perusteellisesti. Piirustuksia on syytä koota mahdollisimman kattavasti. Viemäreissä tulisi olla riittävästi tarkastus- ja puhdistusluukkuja. Puhdistusluukkuja voi lisätä viemäreihin jälkikäteenkin. Puhdistusluukkujen looginen sijoittelu saattaa ongelman ilmetessä säästää suuriakin summia rahaa. Lisäksi puhdistusluukkujen luokse tulisi olla vapaa pääsy.

Pitäisikö alkaa suunnitella viemäreiden huoltoa?

Kuukauden vinkki: Tehdään se yhdessä!

 

Mikko Ihonen

On inhimillinen toimitusjohtaja, joka haluaa Drainmanin erottuvan myös arvopohjaltaan. Mikko pitää perinteisiä arvoja, kuten rehellisyyttä, asiakaskeskeisyyttä ja innovatiivisuutta yrityksen itseisarvona.
020 7301021
mikko.ihonen(at)salaojat.fi