Salaojahuolto

Välillä pelkkä huolto riittää, aina ei tarvitse remontoida

Salaojien suositeltu huoltoväli on enintään 10 vuotta. Mikäli salaojiin kertyy runsaasti lietettä, on huoltoväli enintään 5 vuotta. Salaojien huolto suoritetaan oikeaoppisesti kuvaamalla ja tarvittaessa huuhtelemalla. Salaojien huuhtelemisesta varmuuden vuoksi ei ole hyötyä.

Salaojien huoltotarkastus

4 vaihetta

1. Salaojien videokuvaus

Salaojien kunto tarkastetaan järjestelmän videokuvauksella. Kuvaus suoritetaan putkistokameralla, josta kuvausmateriaali tallentuu muistikortille. Kuvauksen perusteella mahdolliset ongelmakohdat (tukkeumat, kasvustot, putkirikot) voidaan todeta ja paikantaa.

2. Kirjallinen raportti

Tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen raportti. Raportti sisältää yleiskuvan järjestelmästä, kuntotutkijan havainnot sekä toimenpide-ehdotukset.

3. E-aineiston toimitus

Videomateriaali sekä pdf-muotoinen raportti toimitetaan sähköisenä aineistona.

4. Painehuuhtelu (tarvittaessa)

Salaojien huuhtelu suoritetaan imupaineyhdistelmällä. Huuhtelun yhteydessä salaoja- ja sadevesikaivojen sakkapesät voidaan tyhjentää tarpeen mukaan.

Salaojien kuntotarkastus

8 vaihetta

1. Salaojien videokuvaus

Salaojien kunto tarkastetaan järjestelmän videokuvauksella. Kuvaus suoritetaan putkistokameralla, josta kuvausmateriaali tallentuu muistikortille. Kuvauksen perusteella mahdolliset ongelmakohdat (tukkeumat, kasvustot, putkirikot) voidaan todeta ja paikantaa.

2. Salaojajärjestelmän kartoitus

Piirretään havainnekuva salaojajärjestelmästä. Kuvasta ilmenee salaojakaivojen todelliset sijainnit. Havainnekuva tehdään aina alkuperäisen suunnitelman tai sen puuttuessa pohja- tai asemapiirroksen pohjalle.

3. Korkojen tarkastus

Vaaitaan tasolaserilla salaojien korkotasot suhteessa rakennusten perustuksiin sekä tarkastetaan ovatko salaojien kaadot oikein. Vertailuarvoina käytetään leikkauskuvien korkomerkintöjä sekä alinta lattiatasoa.

4. Lausunto sadevesistä

Otetaan kantaa siihen, onko sadevesiä ohjattu poistumaan rakennusten välittömästä läheisyydestä, ettei niistä aiheutuisi haittaa rakennusten perustuksille.

5. Lausunto pintamaiden kallistuksista

Otetaan kantaa siihen, onko pintavesiä ohjattu poistumaan rakennusten välittömästä läheisyydestä, ettei niistä aiheutuisi haittaa rakennusten perustuksille.

6. Lausunto perustusten kosteuseristyksestä

Otetaan kantaa siihen, onko rakennusten perustukset kosteuseristetty asiallisesti ja millä tavalla se on toteutettu.

7. Kirjallinen raportti

Tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen raportti. Raportti sisältää yleiskuvan järjestelmästä, kuntotutkijan havainnot sekä toimenpide-ehdotukset.

8. Videomateriaali ja PDF -raportti

Videomateriaali sekä selkokielinen pdf-muotoinen raportti toimitetaan pilvipalveluun, johon asiakas saa linkin, kun aineisto on valmis.

Salaojien huolto ja korjaus

Eri tilanteissa

Painehuuhtelu salaojista

Tukkeutuneet salaojat huuhdellaan imupaineyhdistelmällä eli loka-autolla. Suuren vesimäärän ja kovan vesipaineen ansiosta liete ja roskat saadaan hellävaraisesti huuhdeltua pois salaojasta. Lopuksi mahdollinen liete ja roskat imetään pois salaojakaivoista ja kuljetetaan jätteenkäsittelyyn.

Kansistojen korotus

Monissa tapauksissa salaojakaivojen kansistot on jätetty maan alle piiloon, lähinnä esteettisistä syistä. Tämä kuitenkin vaikeuttaa salaojien huolto- ja tarkastustoimenpiteitä. Joissain tapauksissa myös pintasadevedet ovat päässeet salaojaan kansistojen ollessa maan alla. Kansistojen paikannus ja korotustarve arvioidaan kohdekohtaisesti.

Rikkoutuneiden salaojien korjaus

Vähäisiä vaurioita kärsineet salaojat kannattaa korjata paikallisesti, mikäli salaojien toimintaedellytykset muuten ovat kunnossa. Korjaustoimenpiteet suoritetaan paikasta ja salaojan syvyydestä riippuen lapiolla tai kaivinkoneella kaivaen. Salaoja voidaan myös joutua kaivamaan esiin, mikäli salaojassa ei ole tarkastuskaivoja, mutta halutaan varmistua salaojan olemassa olosta.